เปิดลิสต์ 5 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพยอดนิยม หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกัน

เปิดลิสต์ 5 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพยอดนิยม หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติ เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ยุคใหม่มักสนใจส่งให้ลูกได้มีโอกาสเข้าเรียนเพื่อให้ลูกได้รับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของลูกได้ครบทุกด้าน วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียด 5 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศสำหรับหลักสูตรอังกฤษและอเมริกันเพื่อเป็นข้อมูลเสริมในการตัดสินใจของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน

  1. โรงเรียนนานชาติ ABS : The American School of Bangkok หลักสูตรอเมริกัน

ABS ก่อตั้งในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1983 หรือยาวนานเกือบ 40 ปี เป็นโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-Kindergarten – Grade 12 และหลักสูตร AP (Advanced Placement) ที่ได้มีมาตราฐานรับรองโดย US College Board เพื่อเก็บหน่วยกิตสำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสุขุมวิท และ วิทยาเขต Green Valley Campus ถนนบางนา ซึ่งวิทยาเขตบางนามีหลักสูตร IB (International Baccalaureate) ที่กำลังเปิดรับนักศึกษาในปี 2020 นี้เป็นปีแรก โรงเรียน ABS ได้ขึ้นแท่นว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่มีรายวิชาเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจมากที่สุดระดับโลก ศิษย์เก่าของ ABS ได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมาย เช่น Harvard University, Pennsylvania State University, The University of Washington เป็นต้น

นอกจากนี้ ABS สาขาบางนา Green Valley Campus ยังมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ และมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลให้นักเรียนได้เรียนและฝึกซ้อมจากโค้ชฝึกระดับมืออาชีพ

  1. โรงเรียนนานาชาติ ISB : International School Bangkok หลักสูตรอเมริกัน

ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1951 หรือเกือบ 70 ปี ในเขตปากเกร็ด เปิดสอนทั้งในหลักสูตรอเมริกันและหลักสูตร IB เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในคุณภาพที่ดีที่สุด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Pre-Kindergarten – Graded 12 ปรัญชาของโรงเรียน คือ การปูพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้นำและเป็นพลเมืองที่ดีใส่ใจดูแลโลก

  1. โรงเรียนนานาชาติ Harrow International School หลักสูตรอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ Harrow ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1998 หรือกว่า 23 ปี ในเขตดอนเมือง เป็นโรงเรียนประจำชาย-หญิง ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Early Years Foundation Stage – Key Stages 3 (Year 1 – 11) และหลักสูตร A-levels (Year 12 – 13) สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษที่เน้นการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมด้านกิจกรรม เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจ อาทิเช่น ศูนย์แสดงงานศิลปะ , ศูนย์แสดงดนตรีและการละคร , สระว่ายน้ำมาตรฐานสากล 2 แห่ง , สนามรักบี้ , สนามฟุตบอล , สนามเทนนิส , ศูนย์ยิมนาสติก , ศูนย์ฟิตเนส และแหล่งกิจกรรม outdoor สำหรับเล่นเรือใบ , พายเรือคายัค , ล่องแพ และกำแพงปีนเขา เป็นต้น นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน Harrow แห่งนี้ได้รับการตอบรับเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง คุณครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคุณครูที่ได้รับวุฒิการศึกษาด้านการสอนและถูกคัดเลือกเป็นพิเศษจากสำนักใหญ่จากประเทศอังกฤษ

  1. โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Patana School หลักสูตรอังกฤษ

บางกอกพัฒนา เป็นโรงเรียนหลักสูตรอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย ที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 50 ปี เป็นโรงเรียนที่บริหารโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน เปิดรับนักเรียนในระดับชั้น Pre-Kindergarten – High School (Year 1 – 11) และหลักสูตร A-levels Year (12 – 13) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นด้านวิชาการพร้อมให้ความสำคัญในการศึกษานอกห้องเรียน มีศูนย์กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมายที่เป็นแหล่งทรัยพยากรการเรียนรู้ในทุกความสนใจที่หลากหลายของนักเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้รับข้อเสนอให้เข้าศึกษาในระดับอดุมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Oxford, Cambridge, Princeton, Yale, Harvard เป็นต้น

  1. โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury International School หลักสูตรอังกฤษ

Shrewsbury เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับคะแนนความนิยมที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต Riverside บางคอแหลม ก่อตั้งในปี 2003 หรือเกือบ 20 ปี และวิทยาเขต City Campus ห้วยขวาง ก่อตั้งในปี 2018 โดยวิทยาเขต Riverside เปิดรับนักเรียนในระดับชั้น Pre-Kindergarten – Key States 4 (Year 1 – 11) และหลักสูตร A-levels (Year 12 – 13) และวิทยาเขต City Campus รับนักเรียนในระดับชั้น Pre-Kindergarten – Key States 2 (Year 1 – 6)  โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury เน้นการสอนด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความถนัดและสนใจของตน ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และบ่มเพาะนิสัยรักการเรียนรู้ มีห้องสมุดและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ , สระว่ายน้ำ , สนามกีฬา , ลู่วิ่ง , โรงยิม , สปอร์ตฮอลล์ขนาดมาตราฐานสากล , หอประชุมขนาด 500 ที่นั่ง , แดนซิ่งสตูดิโอ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Ivy League และ Oxbridge เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการภายในห้องเรียนควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากมาย เพื่อฝึกฝนให้เด็กเชี่ยวชาญด้านความรู้พร้อมการพัฒนาทักษะตามความสนใจและความถนัดของตน